EnergoSystem 5 - nowy pakiet w ofercie!

Nowy pakiet powstał z myślą o użytkownikach wersji firmowych pakietu InstalSystem 5, które nie obejmują wszystkich modułów związanych z obliczeniami cieplnymi budynków oraz osobach, które nie projektują instalacji HVAC, natomiast mają potrzebę wykonywać cieplne obliczenia budynków, włącznie ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Cechą wyróżniającą i podnoszącą użyteczność i atrakcyjność pakietu jest obecność modułów BIM, umożliwiających import modelu budynku z formatu IFC i interpretację jego przegród budowlanych. Wysoce zautomatyzowane przetwarzanie struktury budynku przez pakiet EnergoSystem 5 zapewnia bezkonkurencyjną wydajność pracy w zakresie edycji modelu budynku oraz obliczeń obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na energię!

Pakiet w oferowanej konfiguracji modułów umożliwia m.in.:

 1. Wczytanie rzutów architektonicznych w formatach DWG, DXF, PDF itp.,
 2. Wczytanie modelu budynku w standardzie BIM z formatu IFC (prezentowanego w widoku 3D i na rzutach płaskich),
 3. Stworzenie kompletnej struktury budynku (ścian, okien, drzwi, stropów, dachów itd.) na bazie wczytanych rzutów lub modelu BIM. W obydwu przypadkach proces tworzenia struktury budynku jest wysoce zautomatyzowany,
 4. Wyznaczenie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku,
 5. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Opcja dla budynków z instalacjami chłodzenia będzie opublikowana jako rozszerzenie modułu w jednej z kolejnych publikacji, jeszcze w 2021 roku,
 6. Eksport świadectwa charakterystyk energetycznej do pliku XML celem jego wczytania w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych,
 7. (od 05.2021) Szczegółowy wydruk charakterystyki energetycznej budynku.


Rewolucyjny BIM i świadectwa charakterystyki energetycznej już w pakiecie InstalSystem 5!

Wraz z wydaniem 20.0 opublikowaliśmy aż 5 nowych modułów do pakietu InstalSystem 5! Jednocześnie udostępniliśmy aż cztery moduły wprowadzające pakiet InstalSystem 5 w projektowanie BIM oraz moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

 1. Moduł IFC (BIM) import bazowy – umożliwia import modelu budynku z formatów IFC4 oraz IFC2x3, wraz z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz elementami wyposażenia budynku.
 2. Moduł IFC (BIM) interpretacja danych budynku – umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów konstrukcyjnych z zakresu struktury budynku z pliku IFC w celu ich dalszego wykorzystania np. do obliczeń cieplnych budynku i sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej – umożliwia eksport instalacji grzewczej/chłodzącej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
 4. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej – umożliwia eksport instalacji wodociągowej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
 5. Moduł Certyfikaty energetyczne – umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Moduł w kolejnych publikacjach będzie rozbudowany m.in. o nowe wydruki charakterystyki energetycznej oraz możliwość uwzględnienia instalacji chłodzenia.

Moduły dostępne są w wybranych konfiguracjach (w tym także w wersji próbnej) pakietu InstalSystem 5 w wersji pełnej InstalSoft.


Nowości w katalogach firmowych w pakiecie InstalSystem 5

W katalogach firmy Resideo dodane zostały nowe elementy:

 • Zawory termostatyczne z wkładką SX (V2000SX) – z nastawą wstępną o standardowym zakresie przepływu,
 • Zawory termostatyczne z wkładką FX (V2000FX) – z nastawą wstępną dla małych przepływów,
 • Zawory termostatyczne z wkładką LX (V2000LX) – z nastawą wstępną dla dużych przepływów,
 • Głowice T3019-Thera-6.


Rozszerzenie pakietu InstalSystem - Wavin 5 PL o możliwość projektowania instalacji chłodniczych

Pakiet InstalSystem – Wavin 5 PL został rozszerzony o moduł Systemy chłodnicze.


InstalSystem-HERZ 5 PL - nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 HERZ w wersji polskiej.


Nowe katalogi firmy Wavin

Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 4 w wersji polskiej – System kanalizacji wewnętrznej SiTech+.


InstalSystem - Wavin 5 PL - nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 WAVIN w wersji polskiej.


InstalSystem 4 ostateczny stan

Od pewnego czasu stopniowo redukujemy naszą aktywność związaną z pakietem InstalSystem 4. Nowa generacja tego produktu – InstalSystem 5 – jest coraz bardziej dopracowana i zyskuje rosnące grono użytkowników i uznanie rynku. W związku z tym zmiany dotyczące wersji 4 weszły w nową fazę – na przełomie marca/kwietnia 2020 została opublikowana ostatnia ogólna aktualizacja wersji 4.

Oznacza to, że modyfikacje danych produktów w katalogach, które są udostępniane jako aktualizacje pakietu InstalSystem, będą widoczne tylko w nowej wersji 5. Wyjątkiem są katalogi, które nie są jeszcze obsługiwane przez wersję 5 (np. systemy kanalizacji) – w ich przypadku, do czasu pojawienia się w wersji 5 odpowiednich możliwości, potrzebne zmiany będą nadal publikowane do wersji 4. Pakiety wersji 4 w dalszym ciągu mogą być wykorzystywane i mają dostęp do katalogów w stanie zgodnym ze wspomnianą powyżej, ostatnią aktualizacją.

Przy okazji pragniemy przypomnieć, że upgrade do wersji 5, udzielony dla określonej licencji na pakiet InstalSystem 4, oznacza możliwość pracy z wersją 5, przy jednoczesnym zachowaniu opcji dalszego korzystania z wersji 4! Dlatego zachęcamy do jak najszybszego rozpoczęcia pracy i wdrażania się w nową generację pakietu, przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy na wersji 4 w tych przypadkach, gdzie jest to niezbędne lub bardziej dogodne. Jesteśmy przekonani, że po zapoznaniu się z możliwościami InstalSystem 5 nie będą Państwo chcieli pracować już na żadnym innym programie!

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych materiałów szkoleniowych z pakietu InstalSystem 5:


Utrudnienia w kontakcie telefonicznym z działem wsparcia technicznego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, część zespołu InstalSoft zmuszona jest pozostać w domu. Sytuacja ta może przełożyć się na utrudniony kontakt z naszym działem wsparcia technicznego oraz wydłużenie czasu odpowiedzi. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań lub problemów drogą mailową na adres info@instalsoft.com lub za pomocą karty zgłoszenia problemu z poziomu programów (Managera Pakietu).

Zaistniała sytuacja przekłada się również na ograniczanie ilości warsztatów / szkoleń dla projektantów organizowanych przez naszych Klientów, dlatego pragniemy przypomnieć, że:

 • na naszym kanale YouTube dostępne są webinaria z podstawowych zastosowań projektowych pakietu InstalSystem 5 – klik,
 • na platformie HelpSystem znaleźć można różnorodne informacje na temat funkcjonowania pakietu oraz radzenia sobie z problemami, jakie mogą się pojawić podczas pracy.

Jednocześnie informujemy, iż kontakt z opiekunami handlowymi powinien przebiegać w sposób standardowy (prosimy o kontakt mailowy lub na numery telefonów komórkowy).

Pozdrawiamy serdecznie, życząc nam wszystkim rychłego ustabilizowania się sytuacji i powrotu do normalnego funkcjonowania.


InstalSystem 4 - ostatnia ogólna aktualizacja

Jakiś czas temu informowaliśmy o ograniczeniu częstotliwości aktualizacji pakietu InstalSystem 4 oraz jego stopniowym zastępowaniu przez pakiet InstalSystem 5. Nadszedł czas na wykonanie kolejnego kroku, jakim jest ostatnia publikacja ogólnej aktualizacji pakietu InstalSystem 4. Na dzień dzisiejszy planujemy udostępnienie ostatniej ogólnej aktualizacji na koniec marca bieżącego roku.

Brak publikacji nowych aktualizacji nie oznacza końca możliwości pracy z użyciem pakietów InstalSystem 4. Pakiety te będą mogły nadal być wykorzystywane, w stanie zgodnym ze wspomnianą powyżej, ostatnią udostępnioną aktualizacją. Przy okazji pragniemy podkreślić, że upgrade danej licencji z wersji 4 do wersji 5 oznacza dodanie możliwości pracy z wersją 5, przy jednoczesnym zachowaniu opcji dalszego korzystania z wersji 4!

Katalogi dostępne w pakietach InstalSystem 4 są również dostępne w pakietach InstalSystem 5, tak więc zapewnimy dalszy dostęp do w pełni aktualnych katalogów oraz możliwość dotarcia za ich pomocą do projektantów na rynku. Dla katalogów, które nie są jeszcze obsługiwane przez wersję 5 (np. systemy kanalizacji), do czasu pojawienia się w wersji 5 odpowiednich możliwości, potrzebne zmiany będą nadal publikowane do wersji 4.

Jesteśmy przekonani, że po zapoznaniu się z możliwościami InstalSystem 5 nie będą Państwo chcieli pracować na żadnym innym programie!

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych materiałów szkoleniowych: