Rozszerzenie pakietu InstalSystem Sanha 5 o możliwość zaprojektowania instalacji ze stacjami mieszkaniowymi

Pakiet InstalSystem 5 SANHA PL został rozszerzony o moduł Stacji mieszkaniowych.


InstalSystem-REHAU 5 PL - nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 REHAU w wersji polskiej.


Rozszerzenie pakietu TermoDanfoss 5 PL o Hydrauliczne węzły regulacyjne

TermoDanfoss 5 PL został rozszerzony o hydrauliczne węzły regulacyjne.


Rozszerzenie pakietu InstalSystem 5 Oventrop PL o możliwość zaprojektowania instalacji ze stacjami mieszkaniowymi

Pakiet InstalSystem 5 Oventrop PL został rozszerzony o moduł Stacji mieszkaniowych.


Stacje mieszkaniowe - nowy moduł w pakiecie InstalSystem 5

Miło nam poinformować, że dostępny jest nowy moduł – Stacje mieszkaniowe – dla pakietu InstalSystem 5. Moduł dostępny jest w wersji InstalSoft oraz wybranych wersjach firmowych.


InstalSystem-ZEHNDER 5 PL – nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 ZEHNDER w wersji polskiej.


Rozszerzenie pakietu InstalSystem Sanha 5 o możliwość projektowania instalacji wodociągowych

Pakiet InstalSystem 5 w wersji Sanha polskiej został rozszerzony o moduł Instalacje wodociągowe oraz dodatkowe funkcje w projektowaniu wodociągów tj. obliczenia instalacji pierścieniowych w obrębie mieszkania a także czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do punktu czerpalnego.


InstalSystem - COMAP 5 PL - nowa wersja pakietu

Jest dostępna nowa wersja pakietu InstalSystem 5 COMAP w wersji polskiej.


Rozszerzenie pakietu TermoDanfoss 5 PL o możliwość importu gbXML i IFC (BIM)

TermoDanfoss 5 PL został rozszerzony o prototypowe importy plików w standardzie gbXML i IFC (BIM), pozwalające na import elementów struktury budynku.


Hydrauliczne węzły regulacyjne - nowy moduł w pakiecie InstalSystem 5

Miło nam poinformować, że dostępny jest nowy moduł – Hydrauliczne węzły regulacyjne – dla pakietu InstalSystem 5. Moduł dostępny jest w wersji InstalSoft oraz wybranych wersjach firmowych.