Moduł Instalacje kanalizacyjne dostępny w pakiecie InstalSystem 5!

Miło nam poinformować, że opublikowaliśmy nowy moduł do pakietu InstalSystem 5.

Moduł „Instalacje kanalizacyjne” w pierwszej opublikowanej wersji umożliwia zaprojektowanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej bytowo-gospodarczej z bezpośrednią wentylacją pionów lub z kolektorami wentylacyjnymi. Możliwe jest wykorzystanie przyborów sanitarnych wprowadzonych na etapie projektu instalacji wodociągowej, lub stworzenie projektu w nowym pliku.
Wymagane spadki działek są automatycznie uwzględniane w modelu instalacji i w obliczeniach projektowych.
Dalszy rozwój modułu dostarczy możliwość projektowania wentylacji obejściowej.

Obliczenia, poza bilansem przepływów i doborem średnic, realizują również automatyczne układanie działek sieci zgodnie z projektowym spadkiem, uwzględniając też ograniczenia wynikające z geometrii elementów projektu. Generowane jest zestawienie rur i kształtek. Dokumentacja rysunkowa zawiera rzuty, automatycznie generowane rozwinięcie płaskie instalacji i opcjonalnie widok modelu 3D.
Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5, w szczególności w module Instalacje wodociągowe.

Zobacz więcej w naszym filmie przedstawiającym nowości w publikacji 22.0:
InstalSystem 5 Release Notes 22.0 – Informacje o nowościach

Nowy moduł dostępny jest w wybranych konfiguracjach (w tym także w wersji próbnej) pakietu InstalSystem 5 w wersji pełnej InstalSoft. Zobacz, w których konfiguracjach pakietu pełnego dostępny jest moduł Instalacje Kanalizacyjne:
Cennik

Wybierz opcję i dokonaj zamówienia pakietu w naszym sklepie:
SKLEP


Rozszerzenie pakietu InstalSystem - Tweetop 5 PL o nowy moduł

Pakiet InstalSystem - Tweetop 5 PL został rozszerzony o moduł:

 • Instalacje kanalizacyjne.

Nowe katalogi firmy Uponor

Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej – System rur i kształtek Uponor Inox dla instalacji wodociągowych.


Nowe katalogi firmy Thermic

Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej - Stacje mieszkaniowe Thermic.


Nowe katalogi firmy WAVIN

Są dostępne nowe katalogi dla pakietu InstalSystem 5 w wersji polskiej - System rur i kształtek Tigris M5 oraz System rur i kształtek Tigris K5.


Rozszerzenie pakietu InstalSystem - SANHA 5 PL o nowe moduł

Pakiet InstalSystem - SANHA 5 PL został rozszerzony o moduły:

 • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL,
 • IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku,
 • IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej,
 • IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej.

Rozszerzenie pakietu InstalSystem KAN 5 PL o nowe moduły

Pakiet InstalSystem - KAN 5 PL został rozszerzony o moduły:

 • Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL,
 • Stacje mieszkaniowe,
 • Hydrauliczne węzły regulacyjne,
 • gbXML (BIM) import danych budynku – prototyp,
 • IFC (BIM) import bazowy,
 • IFC (BIM) interpretacja danych budynku,
 • IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku,
 • IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej,
 • IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej.

EnergoSystem 5 - nowy pakiet w ofercie!

Nowy pakiet powstał z myślą o użytkownikach wersji firmowych pakietu InstalSystem 5, które nie obejmują wszystkich modułów związanych z obliczeniami cieplnymi budynków oraz osobach, które nie projektują instalacji HVAC, natomiast mają potrzebę wykonywać cieplne obliczenia budynków, włącznie ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Cechą wyróżniającą i podnoszącą użyteczność i atrakcyjność pakietu jest obecność modułów BIM, umożliwiających import modelu budynku z formatu IFC i interpretację jego przegród budowlanych. Wysoce zautomatyzowane przetwarzanie struktury budynku przez pakiet EnergoSystem 5 zapewnia bezkonkurencyjną wydajność pracy w zakresie edycji modelu budynku oraz obliczeń obciążenia cieplnego i zapotrzebowania na energię!

Pakiet w oferowanej konfiguracji modułów umożliwia m.in.:

 1. Wczytanie rzutów architektonicznych w formatach DWG, DXF, PDF itp.,
 2. Wczytanie modelu budynku w standardzie BIM z formatu IFC (prezentowanego w widoku 3D i na rzutach płaskich),
 3. Stworzenie kompletnej struktury budynku (ścian, okien, drzwi, stropów, dachów itd.) na bazie wczytanych rzutów lub modelu BIM. W obydwu przypadkach proces tworzenia struktury budynku jest wysoce zautomatyzowany,
 4. Wyznaczenie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku,
 5. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Opcja dla budynków z instalacjami chłodzenia będzie opublikowana jako rozszerzenie modułu w jednej z kolejnych publikacji, jeszcze w 2021 roku,
 6. Eksport świadectwa charakterystyk energetycznej do pliku XML celem jego wczytania w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych,
 7. (od 05.2021) Szczegółowy wydruk charakterystyki energetycznej budynku.


Rewolucyjny BIM i świadectwa charakterystyki energetycznej już w pakiecie InstalSystem 5!

Wraz z wydaniem 20.0 opublikowaliśmy aż 5 nowych modułów do pakietu InstalSystem 5! Jednocześnie udostępniliśmy aż cztery moduły wprowadzające pakiet InstalSystem 5 w projektowanie BIM oraz moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

 1. Moduł IFC (BIM) import bazowy – umożliwia import modelu budynku z formatów IFC4 oraz IFC2x3, wraz z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz elementami wyposażenia budynku.
 2. Moduł IFC (BIM) interpretacja danych budynku – umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów konstrukcyjnych z zakresu struktury budynku z pliku IFC w celu ich dalszego wykorzystania np. do obliczeń cieplnych budynku i sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 3. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej – umożliwia eksport instalacji grzewczej/chłodzącej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
 4. Moduł IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej – umożliwia eksport instalacji wodociągowej zaprojektowanych w pakiecie InstalSystem 5 do formatu IFC4.
 5. Moduł Certyfikaty energetyczne – umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia. Moduł w kolejnych publikacjach będzie rozbudowany m.in. o nowe wydruki charakterystyki energetycznej oraz możliwość uwzględnienia instalacji chłodzenia.

Moduły dostępne są w wybranych konfiguracjach (w tym także w wersji próbnej) pakietu InstalSystem 5 w wersji pełnej InstalSoft.


Nowości w katalogach firmowych w pakiecie InstalSystem 5

W katalogach firmy Resideo dodane zostały nowe elementy:

 • Zawory termostatyczne z wkładką SX (V2000SX) – z nastawą wstępną o standardowym zakresie przepływu,
 • Zawory termostatyczne z wkładką FX (V2000FX) – z nastawą wstępną dla małych przepływów,
 • Zawory termostatyczne z wkładką LX (V2000LX) – z nastawą wstępną dla dużych przepływów,
 • Głowice T3019-Thera-6.